Velká Polom
Velká Polom

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad

.

Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob 80 l, 110 l, 120 l, 800 - 1.100 l.

Co?

odpad z běžného chodu domácnosti mimo separované složky odpadu

Popelové nádoby jsou vyváženy vždy v pondělí, kdy čtrnácti denní cyklus je následující:

„horní“ část obce, tj.  od ul. Opavská ve směru na Háj ve Slezsku – LICHÝ týden,

„dolní“ část obce, tj. od ul. Opavská ve směru na Dolní Lhotu – SUDÝ týden

Svoz je zajišťován společností OZO Ostrava s.r.o. Součástí služby je pronájem popelových nádob. V případě poškození OZO Ostrava prostřednictvím obce Velká Polom sběrnou nádobu vymění.

 

Umístění sběrných nádob – stálá stanoviště zřízená vlastníkem nemovitosti, příp. nájemcem, uživatelem, a to v případě, že sběrné místo není určeno a zřízeno samotnou obcí v rámci systému odpadů.

Datum vložení: 25. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2019 9:11