Velká Polom
Velká Polom

Matrika

Kontakty

Termíny svatebních obřadů pro rok 2024

Termíny k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství pro rok 2024

Odbor eGovernmentu MV ČR zveřejnil na portálu občana Průvodce životními situacemi, které se týkají i matričních událostí. Cílem projektu je co nejsrozumitelněji občany provést vybranými životními situacemi. Situace jsou popisovány komplexně/mezioborově, z pohledu toho, co musí občan v dané situaci udělat. Odkaz je následující: https://pruvodce.gov.cz

Sňatky uzavírány před Obecním úřadem Velká Polom (postup):

 1. domluvit termín s matrikářkou
 2. nejméně 14 dní předem sepsat na matrice Dotazník k uzavření manželství a dodat potřebné dokumenty
 3. oddací list bude vyhotoven nejdříve v týdnu následujícím po dni sňatku

Na pracovišti matriky vyřídíte:

 • vyřizování matričních záležitostí (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, listiny pro cizinu) pro správní obvod obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom
 • evidence obyvatel - přihlášení k trvalému pobytu v obci Velká Polom
 • změna jména a příjmení
 • vidimace listin a legalizace podpisů (ověřování)
 • správa pohřebišť 
 • kontaktní místo Czech POINT  - vydávání výpisů z Rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů, výpis údajů z registru osob, zřízení datové schránky
 • přidělování čísel popisných
 • sociální záležitosti občanů     
 • příjem zpráv a zabezpečení hlášení obecního rozhlasu  

Datum a čas

Dnes je pátek, 19. 4. 2024, 18:15:45

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí