Velká Polom
Velká Polom

Matrika

Kontakty

Pokyn pro konání sňatečných obřadů po 3.12.2020

Aktuálně: Upozorňujem na vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která s účinností od 1. 9. 2020 stanoví, v jakých případech je nutno na veřejnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest (dále jen „roušky“). S ohledem na výjimky stanovené v těchto opatřeních nebudou muset mít snoubenci ani ostatní osoby přítomné obřadu (svatebčané, oddávající, matrikářka, tlumočník atd.) v průběhu sňatečného obřadu bez ohledu na to, zda se obřad koná ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Roušky nemusí mít ani novomanželé, členové jejich domácnosti a osoby jim blízké při focení ve vnitřních prostorách (focení ve vnějších prostorách je bez roušek pro všechny). Budou-li se ale tyto osoby pohybovat ve vnitřních prostorách, kde vykonávají činnost orgány veřejné moci (typicky v budově obecního/městského úřadu), i mimo dobu obřadu/mimo focení, povinnost nosit roušky v této situaci se na ně již vztahuje.

Za účelem minimalizace zdravotních rizik je doporučováno vnitřní prostory, v nichž se budou sňatečné obřady konat, dobře větrat a pravidelně dezinfikovat. V prostorách pro konání obřadu je vhodné mít k dispozici i dezinfekční prostředky na ruce, které mohou v případě zájmu účastníci obřadu použít. Skutečnost, že výše uvedené osoby mít roušky nemusí, neznamená, že je mít nesmějí. Kdokoli bude chtít mít roušky, mít je samozřejmě může. V případě osob se zvýšeným zdravotním rizikem nošení roušek doporučujeme. Pokud by si snoubenci výslovně přáli, aby oddávající a matrikářka měli v průběhu obřadu roušky (např. kvůli zdravotnímu stavu jednoho/obou z nich), doporučujeme jim vyhovět.

  • vyřizování matričních záležitostí (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, listiny pro cizinu) pro správní obvod obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom
  • evidence obyvatel (registr obyvatel)
  • změny trvalého pobytu
  • změna jména a příjmení
  • vidimace listin a legalizace podpisů (ověřování)
  • přidělování čísel popisných
  • kontaktní místo Czech POINT  - vydávání výpisů z Rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů, výpis údajů z registru osob  
  • sociální záležitosti občanů     
  • příjem zpráv a zabezpečení hlášení obecního rozhlasu
  • správa pohřebišť      

Datum a čas

Dnes je neděle, 11. 4. 2021, 15:35:10

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí