Velká Polom
Velká Polom

Matrika

Kontakty

Termíny svatebních obřadů pro rok 2023 

Termíny svatebních obřadů pro rok 2024

 

Odbor eGovernmentu MV ČR zveřejnil na portálu občana Průvodce životními situacemi, které se týkají i matričních událostí. Cílem projektu je co nejsrozumitelněji občany provést vybranými životními situacemi. Situace jsou popisovány komplexně/mezioborově, z pohledu toho, co musí občan v dané situaci udělat. Odkaz je následující: https://pruvodce.gov.cz

Sňatky uzavírány před Obecním úřadem Velká Polom (postup):

 1. domluvit termín s matrikářkou
 2. nejméně 14 dní předem sepsat na matrice Dotazník k uzavření manželství a dodat potřebné dokumenty
 3. oddací list bude vyhotoven nejdříve v týdnu následujícím po dni sňatku

Na pracovišti matriky vyřídíte:

 • vyřizování matričních záležitostí (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, listiny pro cizinu) pro správní obvod obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom
 • evidence obyvatel - přihlášení k trvalému pobytu v obci Velká Polom
 • změna jména a příjmení
 • vidimace listin a legalizace podpisů (ověřování)
 • správa pohřebišť 
 • kontaktní místo Czech POINT  - vydávání výpisů z Rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů, výpis údajů z registru osob, zřízení datové schránky
 • přidělování čísel popisných
 • sociální záležitosti občanů     
 • příjem zpráv a zabezpečení hlášení obecního rozhlasu  

Datum a čas

Dnes je úterý, 3. 10. 2023, 0:17:46

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí