Velká Polom
Velká Polom

Matrika

Kontakty

Odbor eGovernmentu MV ČR zveřejnil na portálu občana Průvodce životními situacemi, které se týkají i matričních událostí. Cílem projektu je co nejsrozumitelněji občany provést vybranými životními situacemi. Situace jsou popisovány komplexně/mezioborově, z pohledu toho, co musí občan v dané situaci udělat. Odkaz je následující: https://pruvodce.gov.cz/

Pokyn pro konání sňatečných obřadů po 24.5.2021 (320.95 kB)

Aktuálně: Upozorňujem na vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která s účinností od 1. 9. 2020 stanoví, v jakých případech je nutno na veřejnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest (dále jen „roušky“). S ohledem na výjimky stanovené v těchto opatřeních nebudou muset mít snoubenci ani ostatní osoby přítomné obřadu (svatebčané, oddávající, matrikářka, tlumočník atd.) v průběhu sňatečného obřadu bez ohledu na to, zda se obřad koná ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Roušky nemusí mít ani novomanželé, členové jejich domácnosti a osoby jim blízké při focení ve vnitřních prostorách (focení ve vnějších prostorách je bez roušek pro všechny). Budou-li se ale tyto osoby pohybovat ve vnitřních prostorách, kde vykonávají činnost orgány veřejné moci (typicky v budově obecního/městského úřadu), i mimo dobu obřadu/mimo focení, povinnost nosit roušky v této situaci se na ně již vztahuje.

 

  • vyřizování matričních záležitostí (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, listiny pro cizinu) pro správní obvod obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom
  • evidence obyvatel (registr obyvatel)
  • změny trvalého pobytu
  • změna jména a příjmení
  • vidimace listin a legalizace podpisů (ověřování)
  • přidělování čísel popisných
  • kontaktní místo Czech POINT  - vydávání výpisů z Rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů, výpis údajů z registru osob  
  • sociální záležitosti občanů     
  • příjem zpráv a zabezpečení hlášení obecního rozhlasu
  • správa pohřebišť      

Datum a čas

Dnes je pondělí, 14. 6. 2021, 8:40:14

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí