Velká Polom
Velká Polom

Zveřejňované informace

Informace o ochraně osobních údajů

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpřístupňuje Obec Velká Polom informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných Obecním úřadem Velká Polom.
Podle zmíněných zákonů jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25.05.2018 vykonává Bc. Daniel Stuchlík, telefon: +420 774 420 750.