Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde 

Poplatek za odpady

Sazba poplatku pro rok 2024 za poplatníka činí 660,- Kč. 

Poplatek  lze uhradit hotově na podatelně Obecního úřadu, taktéž bezhotovostním převodem na bankovní účet č.: 4022821/0100.

Variabilní symbol: každý poplatník má svůj individuální variabilní symbol přidělený obecním úřadem, platby bude obecní úřad přijímat v kalendářním roce od měsíce ledna. Informaci o variabilním symbolu je možné získat na emailu: vnitrni@velkapolom.czsekretariat@velkapolom.cz.

Splatnost poplatku je stanovena do 31.8. příslušného kalendářního roku.