Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde Typ: PDF dokument, Velikost: 402.12 kB

Poplatek za odpady

Sazba poplatku pro rok 2024 za poplatníka činí 660,- Kč. 

Poplatek  lze uhradit hotově na podatelně Obecního úřadu, taktéž bezhotovostním převodem na bankovní účet č.: 4022821/0100 či pomocí QR kódu.

QR kód pro platbu poplatku za odpady

QR kód pro platbu poplatku za odpady - variabilní symbol je 2024+číslo popisné nemovitosti, do textu uveďte, za které poplatníky je poplatek hrazen

(např. nemovitost s č. p. 1000, 3 poplatníci - VS bude 20241000, částka 1980 Kč, do zprávy pro příjemce Novák Petr, Novák Josef a Nováková Jana)

Informace k platbám poplatku možné získat na emailu: sekretariat@velkapolom.cz.

Splatnost poplatku je stanovena do 31.8. příslušného kalendářního roku.