Úplné znění rozpočtu, včetně rozpočtových opatření, je k nahlédnutí na Obecním úřadu Velká Polom. V elektronické podobě je uveřejněno na webové stránce obce - hospodaření obce.