Velká Polom
Velká Polom

Projekt spolupráce "Spoznávajme sa vzájomne"

znak

logo

„Spoznávajme sa vzájomne“ je název projektu, spolufinancovaného z EU, Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Žadatelem o finanční příspěvek je naše partnerská slovenská Obec Dlhá nad Oravou, přeshraničním partnerem je Velká Polom. Organizačně i finančně zabezpečuje realizaci projektu Obec Dlhá nad Oravou.

Spolupráce obou obcí byla zahájena počátkem roku 2011.  Mezitím se uskutečnilo několik vzájemných návštěv, každým rokem probíhají na jedné či na druhé straně společenské akce, jichž se partneři účastní. Mimo to sportovci zorganizovali několik sportovních utkání, taktéž hasičské sbory obou obcí si poměřily své síly.  Uvedený projekt tak logicky navazuje a doplňuje škálu společných aktivit. Výsledkem projektu bude nejen bližší seznámení se s historií a současností obou partnerských obcí, ale i pamětihodností a přírodních krás.  Realizace mikroprojektu bude dalším impulzem a inspirací k realizaci společných přeshraničních  kulturnospolečenských aktivit v různých oblastech, umožní obyvatelům příhraničních regionů aktivní trávení volného času a přispěje ke zlepšení možností v oblasti cestovního ruchu. Pozitivní je skutečnost, že výsledek projektu – publikace „ Spoznávajme sa vzájomne“  se dostane do každé domácnosti a zůstane tak k dispozici všem obyvatelům našich obcí, ale bude jako vzpomínka zachována i pro příští generace. Nejen obyvatelé obou obcí budou mít příležitost poznat aspoň zprostředkovaně život u svého partnera, zjistit, co všechno mají občané k dispozici, jak vypadají některá přírodní zákoutí. Na několika pracovních schůzkách skupiny zástupců obou obcí byl dohodnut celkový postup, rozsah textů -  příspěvků, fotografií, časový harmonogram a mnohé další souvislosti.  

Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce Velká Polom   

 

Turistická mapa Velká Polom a okolí

mapa Velká Polom.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,35 MB
Vloženo: 3. 2. 2015

Spoznávajme sa vzájomne - DLHÁNSKY DEŇ FUTBALU

Dlžiansky deň futbalu 2014.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 1,24 MB
Vloženo: 4. 9. 2014

Propozície turnaja

Propozície turnaja.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 36,01 kB
Vloženo: 4. 9. 2014