Velká Polom
Velká Polom

Zpravodaj Bumerang

Zpravodaj Bumerang  je obecním zpravodajem obce Velká Polom. Vychází s nepravidelnou periodicitou a je distribuován zdarma do všech domácností v obci.

Zásady pro vydávání Bumerangu Typ: PDF dokument, Velikost: 228.31 kB

Redakční rada: Ing. Kateřina Honajzrová, Ing. Tereza Kašingová
Grafické zpracování a sazba: MgA. Mgr. Ivana Kordasová

Uzávěrka příštího čísla: 31. 10. 2024

Kontakt pro zasílání příspěvků: starosta@velkapolom.cz

Příspěvky do zpravodaje Bumerang

Příspěvek do zpravodaje může zaslat kdokoliv, kdo má zájem podílet se na tvorbě jeho obsahu. Prosíme, abyste své příspěvky posílali nejlépe podepsané alespoň jménem a příjmením autora ve formátu WORD nebo jiném běžně dostupném textovém editoru. Fotografie a grafiky, které chcete k textu připojit, zasílejte jako samostatné soubory ve formátu JPG nebo PDF v nejvyšším možném rozlišení, jinak nebude možné je publikovat.

Příspěvky nejsou nijak honorované, pokud není dopředu domluveno a písemně stvrzeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo zaslané texty krátit, provádět editorské a stylistické zásahy a gramatickou úpravu. Redakční rada rovněž může rozhodnout o nezveřejnění příspěvku či jeho přesunutí do dalšího čísla, pokud to povaha sdělení umožňuje, a to zejména z důvodu sazby a počtu stran periodika.

Inzerce

Inzerce může být umístěna na jakékoliv straně zpravodaje Bumerang, s výjimkou úvodní strany. Objednatel nemůže dopředu určit, jaké umístění preferuje, umístění inzerce bude zvoleno při grafickém zpracování v závislosti na prostorové náročnosti inzerátu.

Prosíme, abyste podklady poslali ve formátu WORD, případně jiném běžně dostuném textovém editoru, grafiku či obrázky pak jako samostatné přílohy ve formátu JPG nebo PDF. V případě, že přikládáte i logo, prosíme, aby mělo rozlišení nejméně 300 dpi, aby bylo tisknutelné bez vad. Podklady zasílejte na starosta@velkapolom.cz.

Cena inzerce je v případě formátu A4 stanovena na 4 000 Kč bez DPH. Menší formáty budou oceněny v alikvotní výši a zadavatel bude o ceně dopředu informován.

2024

Bumerang_1_2024

01_2024_Bumerang_51.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 26,86 MB

2023

Bumerang 3_2023

3_2023_Bumerang_50_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 17,38 MB

Bumerang 2_2023

2_2023_Bumerang_49_2023_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,55 MB

Bumerang 1_2023

1_2023_Bumerang_48_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,15 MB

2022

Bumerang 12_2022

12_2022_Bumerang 47_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,57 MB

Bumerang 9_2022

9_2022 Bumerang 46_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,74 MB

Bumerang 5_2022

05_2022_Bumerang_45_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,65 MB

2021

Bumerang 12_2021

12_2021 Bumerang 44_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,78 MB

Bumerang_9_2021

Bumerang 43_09_2021_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,02 MB

Bumerang 4_2021

04_2021 Bumerang 42_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,27 MB

2020

Bumerang 12_2020

Bumerang 41_12_2020_pro web_datum vydání 4. 12..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,96 MB

Bumerang 8_2020

Bumerang 40_08_2020_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,35 MB

Bumerang 4_2020

Bumerang 39_04_2020_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,42 MB

2019

Bumerang 12_2019

12_2019 Bumerang 38_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,89 MB

Bumerang 9_2019

Bumerang 37_09_2019_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,34 MB

Bumerang 4_2019

04_2019_Bumerang 36_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,93 MB

2018

Bumerang 5_2018

BUMERANG_KVETEN_2018_CISLO_33.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,06 MB

Bumerang 12_2018

Bumerang_35_12_2018_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,17 MB

Bumerang 9_2018

BUMERANG_ZARI_2018_PRO_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,82 MB

2017

Bumerang 12_2017

BUMERANG_PROSINE_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,88 MB
Zobrazeno 1-20 ze 69