Velká Polom
Velká Polom

Stavební úřad

Správní obvody stavebního úřadu: Budišovice, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hrabyně, Velká Polom

Kontakty

 • Mgr. Renata Chmelová, referent (úředník obce), pro obec Budišovice, silničně správní úřad pro obec Velkou Polom, tel.: 778 538 137, e-mail: stavebni1@velkapolom.cz, na obecním úřadu pouze ve středu v čase 12:00 - 17:00 hodin

Telefon:

 • pevná linka: 553 770 229
 • mobil sekretariát: 606 690 457

 

 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn v pověřeném území Obecního úřadu Velká Polom, stavebního úřadu, zejména:
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vede územní řízení a vydává jednotlivé druhy územních rozhodnutí:
 • rozhodnutí o umístění stavby
 • rozhodnutí o změně využití území
 • rozhodnutí o změně vlivu stavby na území
 • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • rozhodnutí o ochranném pásmu
 • řeší povolení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací ve stavebním řízení, příp. ve zkráceném stavebním řízení
 • posuzuje ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • řeší užívání staveb, tj. vydává kolaudační souhlas, předčasné užívání stavby, zkušební provoz
 • povoluje nebo nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
 • provádí činnost stavebního dozoru a vykonává s tím související kontrolní prohlídky staveb, řeší nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy apod.
 • vede řízení a zpracovává rozhodnutí týkající se přestupků a správních deliktů právních osob a podnikajících fyzických osob 
 • pro katastrální území obce Velká Polom zajišťuje agendu silničního správní úřadu

 

Datum a čas

Dnes je neděle, 28. 5. 2023, 1:23:01

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí