Velká Polom
Velká Polom

Harmonogram svozu odpadů

Níže naleznete kalendář pro svoz komunálního a bioodpadu pro rok 2023

Harmonogram svozu odpadu v roce 2023 (65.5 kB)

Svozové dny se řídí harmonogramem svozu. Svozový den komunálního odpadu pro obec Velkou Polom je pondělí, čtrnáctidenní cyklus je stanoven takto: 

"horní" část obce, tj. od ul. Opavská ve směru na Háj ve Slezsku - lichý týden,

"dolní" část obce, tj. od ul. Opavská ve směru na Dolní Lhotu - sudý týden. 

Svoz bio odpadu je prováděn každé liché úterý, a to v období od 1.4. do 30.11. roku. Bio odpady, které se vám nevejdou do popelnice na bio odpad, budou odebírány na obecním dvorku pracovníkem obecního úřadu. 

Společnost OZO Ostrava upozorňuje občany, že vývoz komunálních odpadů probíhá v průběhu určeného dne kdykoli, tj. již od 6 hod. ráno, trasy vývozu si určuje OZO. Žádáme občany, aby nádoby na komunální odpad vyvezli před svou nemovitost večer předchozího dne.