Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde Typ: PDF dokument, Velikost: 402.12 kB

Harmonogram svozu odpadů

Níže naleznete kalendář pro svoz komunálního a bioodpadu pro rok 2024

Harmonogram svozu odpadu od 1.1.2024 

Svozové dny se řídí harmonogramem svozu. Svozový den komunálního odpadu pro obec Velkou Polom je pondělí, čtrnáctidenní cyklus je stanoven takto: 

lichý týden - ulice 9. května, K Lázni, Kolmá, Okružní, Opavská 176, Pod Lávkou, Pod Úbedřím, Slunečná, U Dvora, U Jízdárny, Ve Mlýnku

sudý týden - Budovatelů, Družstevní, Chabičovská, Jabloňová, Kašparská, Kolářská, Kotrská, Krátká, Lihovarská,  Lipová, Lomená, Na Havírně, Na Kopci, Na Mýtě,  Na Rohuli, Nad Úvozem, Novosvětská, Opavská,  Osvoboditelů, Pionýrská, Pivovarská, Plesenská,  Pod Mostem, Polní, Průmyslová, Rodinná, Řemeslnická,  Sadová, Stodolní, U Spořitelny, Úvozová, Úzká, Větrná, Výstavní, Za Humny, Zahradní, Zelená

 

Svoz bio odpadu je prováděn každé liché úterý, a to v období od 1.4. do 30.11. roku. Bio odpady, které se vám nevejdou do popelnice na bio odpad, budou odebírány na obecním dvorku pracovníkem obecního úřadu. 

První svoz popelnic na bio odpad v roce 2024 bude 9. dubna.

Společnost OZO Ostrava upozorňuje občany, že vývoz komunálních odpadů probíhá v průběhu určeného dne kdykoli, tj. již od 6 hod. ráno, trasy vývozu si určuje OZO. Žádáme občany, aby nádoby na komunální odpad vyvezli před svou nemovitost večer předchozího dne.