Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde (399.2 kB)

Třídění odpadů v obci

Umístění jednotlivých kontejnerů   - https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=18.0935269&y=49.8620652&z=16&sid=6378bf5fece37607e42f72

Kontejnery na tříděný odpad (16.27 kB)

V obci se třídí následující druhy odpadů:

- plasty , papír, sklo, co kam patří: PLASTY.jpgPAPÍR.jpgSKLO.jpg

- jedlý olej - odevzdávat v plastových lahvích - http://trafinoil.cz/

- tonery TONERY.pdf

- oděvy, obuv, textil ODĚVY.pdf

- světelné zdroje (žárovky, zářivky) SBĚR ZÁŘIVEK.pdf

- elektroodpad ELEKTROODPAD.pdf

- bioodpad Bioodpad.pdf

- nebezpečný odpad (léky, barvy, ředidla) - odevzdat na dvorku

- velkoobjemový odpad - odevzdat na dvorku

- pneumatiky - nepřijímáme, odevzdat viz leták Leták Pneu 2021.pdf