Velká Polom
Velká Polom

Úsek ekonomicko správní

Kontakty

Telefon:

  • pevná linka: 553 770 228
  • vede účetnictví obce
  • uzavření smlouvy o sběru, svozu a využívání odpadu ze zeleně
  • uzavření smlouvy o napojení kanalizační přípojky na obecní kanalizaci
  • informace o poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce  
  • evidence bytových a nebytových prostor
  • vede centrální evidenci stížností a petic
  • zajišťuje agendu na úseku ztrát a nálezů      
  • poskytnutí informací týkajících se systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • informace ke stočnému - Andrea Hruzíková, tel. 606 690 457     

 

Datum a čas

Dnes je sobota, 20. 7. 2024, 20:52:45

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí