Velká Polom
Velká Polom

Úřední hodiny

Žádáme, aby poplatky za psy a odpady byly přednostně hrazeny bankovním převodem. Podklady pro platby získáte na telefonním čísle 553 770 228 nebo e-mailu sekretariat@velkapolom.cz.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

  • pondělí: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin
  • středa:   8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin

pokladní hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

  • pondělí: 8:00 – 11:00 hodin, 12:00 – 17:00 hodin
  • středa:   8:00 – 11:00 hodin, 12:00 – 17:00 hodin