Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde Typ: PDF dokument, Velikost: 402.12 kB

Změna v organizaci svozu odpadů od 1.5.2023

Od 1. 5. 2023 šlo ke změně organizaci svozu odpadů. Odpad je ze všech domácností svážen pouze 1x za 14 dní.

Proč ke změně došlo?

 • Z důvodu zajištění povinností obce vyplývajících z odpadového zákona, těmi jsou především snížení množství směsného komunálního odpadu a zajištění zvýšení poměru vytříděného odpadu.
 • Z důvodu úspory nákladů za svoz odpadů.

Jaká opatření byla prováděna?

 • Svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat pouze 1x za 14 dní.
 • Došlo k výměně všech zelených popelnic za nové černé. Výměnu provedla společnost OZO Ostrava.
 • Došlo ke snížení kapacity popelnic, změna proběhla u všech domácností. Dle počtu osob v celé nemovitosti je systém nastaven takto:
  • 1–4 osoby – popelnice 80 litrů 1x14 dní (nyní je kapacita 120 l),
  • 5–8 osob – popelnice 120 litrů 1x14 dní (nyní je kapacita 120 l 1x týdně),
  • 9 a více osob – 2 nádoby 120 + 80 litrů 1x14 dní.

Jak budou řešeny výjimečné situace, když nebude kapacita nádoby dostačovat?

 • Např. pokud v nemovitosti žije dospělá osoba, která používá kompenzační pomůcky (pleny), lze situaci řešit individuálně na základě žádosti předložené na obci.

Topíte tuhými palivy a současně vlastníte schválený typ kotle správné emisní třídy?

 • Pokud vám nebude kapacita popelové nádoby v topné sezoně dostačovat, lze na základě žádosti a doložených dokladů o nákupu paliv a dalších požadovaných potvrzení získat další nádobu na popel. Potřebné podklady budou včas ke stažení na webu obce. Popel ze dřeva do směsného komunálního odpadu nepatří, jedná se o bioodpad.

Nádoby na tříděný odpad mám daleko a jsou často přeplněné, jak se toto bude řešit?

 • Budou doplněna další „hnízda“ na tříděný odpad pro navýšení kapacity pro tento druh odpadu. Nová místa vzniknou na ulici Za Humny u křitovatky s ulicí Pionýrskou, na ul. Slunečná u čistírny odpadních vod, na ul. Kotrská u křižovatky s ulicí Budovatelů. Posíleno bude hnízdo na ul. Na Kopci. Budeme sledovat naplněnost jednotlivých kontejnerů a posilovat nejvytíženější místa.

Proč mají občané třídit?

 • Povinnost třídit odpad vychází z odpadového zákona.
 • Vytříděný odpad lze dále využít, na rozdíl od směsného komunálního odpadu v popelnicích občanů. Ten končí bez využití na skládce komunálního odpadu.

Co mám dělat, když třídím a nedostačuje mi kapacita popelnice?

 • Kontaktujte obecní úřad, budeme společně hledat řešení.
 • Zkontrolujeme obsah vaší popelnice, poradíme, co ještě lze třídit a kde jsou případné rezervy.

Vedení obce Velká Polom

 

Odpady v obci od 1.5.2023 (5.41 MB)

Leták ke změně od 1.5.2023 (141.68 kB)