Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde (402.37 kB).

Obecní dvorek

Na obecní dvorku, ulice Osvoboditelů 646, je možno odkládat odpad objemný, nebezpečný, bioodpad, stavební odpad (za poplatek). Dále je zde možno odložit použitý jedlý olej

Provozní doba dvorku:

Letní provoz (duben - listopad)  - úterý vždy od 15 do 18 hodin, soboty vždy od 8 do 11 hodin

Zimní provoz (prosinec - březen)  - soboty vždy od 8 do 12 hodin

Seznam odpadů ukládaných na SD.pdf (192.33 kB)

Pravidla pro provoz sběrného dvora.pdf (182.36 kB)

NUTNO PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ KE KONTROLE TRVALÉHO POBYTU V OBCI!!!