Velká Polom
Velká Polom

Obecní dvorek

Na obecní dvorku, ulice Osvoboditelů 646, je možno odkládat odpad objemný, nebezpečný, bioodpad, stavební odpad (za poplatek). Dále je zde možno odložit použitý jedlý olej

Provozní doba dvorku:

Zimní provoz  - soboty vždy od 8 do 12 hodin

rok 2023 - 7. 1., 21. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3. a 25. 3. 2023.

Seznam odpadů ukládaných na SD.pdf (192.33 kB)

Pravidla pro provoz sběrného dvora.pdf (182.36 kB)

NUTNO PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ KE KONTROLE TRVALÉHO POBYTU V OBCI!!!