Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde (teď nic)

Odpady

Svoz odpadů v obci zajišťuje firma OZO Ostrava s.r.o. https://www.ozoostrava.cz/.

Systém nakládání s odpady v obci Velká Polom se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 - Místní poplatek - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (platná od 1. 1. 2022).

Obecně závazná vyhláška - odpady.pdf (1.06 MB)

Sazba poplatku pro rok 2024 za poplatníka činí 660,- Kč.

Číslo účtu pro úhradu poplatku je 4022821/0100, variabilní symbol sdělí obecní úřad.

Žádost o zimní svoz popelnic (30.5 kB) 

svozový kalendář 2024