Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde (406.96 kB) 

Odpady

Svoz odpadů v obci zajišťuje firma OZO Ostrava s.r.o. https://www.ozoostrava.cz/.

Systém nakládání s odpady v obci Velká Polom se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 - Místní poplatek - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (platná od 1. 1. 2022).

Obecně závazná vyhláška - odpady.pdf (1.06 MB)

Sazba poplatku pro rok 2023 za poplatníka činí 660,- Kč. 

pozorŽádost o zimní svoz popelnic (30.5 kB)