Velká Polom
Velká Polom

Lucie Divišová

  • vyřizování matričních záležitostí (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, listiny pro cizinu)
  • evidence obyvatel (registr obyvatel)
  • změny trvalého pobytu
  • změna jména a příjmení
  • vidimace listin a legalizace podpisů (ověřování)
  • přidělování čísel popisných
  • kontaktní místo Czech POINT  - vydávání výpisů z Rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů, výpis údajů z registru osob  
  • sociální záležitosti občanů     
  • příjem zpráv a zabezpečení hlášení obecního rozhlasu
  • správa pohřebišť.      

Role v org. struktuře

referent (úředník obce) - Velká Polom, Opavská 58, Velká Polom
Členka - Kulturní komise
referent (úředník obce) - Matrika, Opavská 58, Velká Polom (Patro: I., Dveře č.: 1)

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)