Velká Polom
Velká Polom

Sociální pomoc

S dotazy, které se týkají sociální oblasti se můžete obracet na sociální pracovnicí Magistrátu města Ostravy, oddělení sociální práce a metodiky, paní Bc. Miladu Hutěčkovou, DiS. na telefonním čísle: 737 212 868 nebo e-mailu: mhuteckova@ostrava.cz.