Velká Polom
Velká Polom

Sociální pomoc

S dotazy, které se týkají sociální oblasti se můžete obracet na sociální pracovnicí Magistrátu města Ostravy, oddělení sociální práce a metodiky, paní Bc. Miladu Hutěčkovou, DiS. na telefonním čísle: 737 212 868 nebo e-mailu: mhuteckova@ostrava.cz.

Na webu Sociální věci Ostrava!!! byl uveřejněný článek se základními informacemi o dávkách, které jsou určené na úhradu nákladů spojených s bydlení. Prostřednictvím prokliků se čtenáři mohou dostat k podrobnějším informacím.

Kompletní nabídku pomoci ze sociální oblasti naleznete na webu Statutárního města Ostrava v odkazu zde.

 

Datum a čas

Dnes je sobota, 2. 12. 2023, 18:34:41

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí