Velká Polom
Velká Polom

Zpravodaj Bumerang

Zpravodaj Bumerang  je obecním zpravodajem obce Velká Polom. Vychází s nepravidelnou periodicitou a je distribuován zdarma do všech domácností v obci.

Redakční rada: Ing. Kateřina Honajzrová, Ing. Tereza Kašingová
Grafické zpracování a sazba: MgA. Mgr. Ivana Kordasová

Uzávěrka příštího čísla: 28. 2. 2023

Kontakt pro zasílání příspěvků: starosta@velkapolom.cz

Příspěvky od zpravodaje Bumerang

Příspěvek do zpravodaje může zaslat kdokoliv, kdo má zájem podílet se na tvorbě jeho obsahu. Prosíme, abyste své příspěvky posílali nejlépe podepsané alespoň jménem a příjmením autora ve formátu WORD nebo jiném běžně dostupném textovém editoru. Fotografie a grafiky, které chcete k textu připojit, zasílejte jako samostatné soubory ve formátu JPG nebo PDF v nejvyšším možném rozlišení, jinak nebude možné je publikovat.

Příspěvky nejsou nijak honorované, pokud není dopředu domluveno a písemně stvrzeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo zaslané texty krátit, provádět editorské a stylistické zásahy a gramatickou úpravu. Redakční rada rovněž může rozhodnout o nezveřejnění příspěvku či jeho přesunutí do dalšího čísla, pokud to povaha sdělení umožňuje, a to zejména z důvodu sazby a počtu stran periodika.

Inzerce

Inzerce může být umístěna na jakékoliv straně zpravodaje Bumerang, s výjimkou úvodní strany. Objednatel nemůže dopředu určit, jaké umístění preferuje, umístění inzerce bude zvoleno při grafickém zpracování v závislosti na prostorové náročnosti inzerátu.

Prosíme, abyste podklady poslali ve formátu WORD, případně jiném běžně dostuném textovém editoru, grafiku či obrázky pak jako samostatné přílohy ve formátu JPG nebo PDF. V případě, že přikládáte i logo, prosíme, aby mělo rozlišení nejméně 300 dpi, aby bylo tisknutelné bez vad. Podklady zasílejte na starosta@velkapolom.cz.

Cena inzerce je v případě formátu A4 stanovena na 4 000 Kč bez DPH. Menší formáty budou oceněny v alikvotní výši a zadavatel bude o ceně dopředu informován.

2009

Bumerang - prosinec 2009

BUMERANG 7-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 792,12 kB

Bumerang - srpen 2009

Bumerang-srpen2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 798,88 kB

Bumerang Speciál - červen 2009

Bumerang_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

Bumerang - duben 2009

Bumerang - duben 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,75 MB

2008

Bumerang - červen 2008

Bumerang - červen 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,87 MB

Bumerang - září 2008

Bumerang - září 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,52 MB

2007

Bumerang 22/2007

Bumerang 22-07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,11 MB

Bumerang 21/2007

Bumerang 21-07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB

2006

Bumerang 20/2006

Bumerang 20-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,74 MB

Bumerang 19/2006

Bumerang 19-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

Bumerang 18/2006

Bumerang 18-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,99 MB

Bumerang 17/2006

Bumerang 17-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,84 MB

Bumerang 16/2006

Bumerang 16-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB

2005

Bumerang 15/2005

Bumerang 15-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,12 MB

Bumerang 14/2005

1_bumerang14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,87 MB

Bumerang 13/2005

Bumerang 13-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,44 MB

Bumerang 12/2005

Bumerang 12-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB

Bumerang 11/2005

Bumerang 11-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,47 MB

2004

Bumerang 10/2004

Bumerang 10-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

Bumerang 9/2004

Bumerang 9-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 979,96 kB
Zobrazeno 41-60 ze 65