Velká Polom
Velká Polom

Zpravodaj Bumerang

Zpravodaj Bumerang  je obecním zpravodajem obce Velká Polom. Vychází s nepravidelnou periodicitou a je distribuován zdarma do všech domácností v obci.

Redakční rada: Ing. Kateřina Honajzrová, Ing. Tereza Kašingová
Grafické zpracování a sazba: MgA. Mgr. Ivana Kordasová

Uzávěrka příštího čísla: 28. 2. 2023

Kontakt pro zasílání příspěvků: starosta@velkapolom.cz

Příspěvky od zpravodaje Bumerang

Příspěvek do zpravodaje může zaslat kdokoliv, kdo má zájem podílet se na tvorbě jeho obsahu. Prosíme, abyste své příspěvky posílali nejlépe podepsané alespoň jménem a příjmením autora ve formátu WORD nebo jiném běžně dostupném textovém editoru. Fotografie a grafiky, které chcete k textu připojit, zasílejte jako samostatné soubory ve formátu JPG nebo PDF v nejvyšším možném rozlišení, jinak nebude možné je publikovat.

Příspěvky nejsou nijak honorované, pokud není dopředu domluveno a písemně stvrzeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo zaslané texty krátit, provádět editorské a stylistické zásahy a gramatickou úpravu. Redakční rada rovněž může rozhodnout o nezveřejnění příspěvku či jeho přesunutí do dalšího čísla, pokud to povaha sdělení umožňuje, a to zejména z důvodu sazby a počtu stran periodika.

Inzerce

Inzerce může být umístěna na jakékoliv straně zpravodaje Bumerang, s výjimkou úvodní strany. Objednatel nemůže dopředu určit, jaké umístění preferuje, umístění inzerce bude zvoleno při grafickém zpracování v závislosti na prostorové náročnosti inzerátu.

Prosíme, abyste podklady poslali ve formátu WORD, případně jiném běžně dostuném textovém editoru, grafiku či obrázky pak jako samostatné přílohy ve formátu JPG nebo PDF. V případě, že přikládáte i logo, prosíme, aby mělo rozlišení nejméně 300 dpi, aby bylo tisknutelné bez vad. Podklady zasílejte na starosta@velkapolom.cz.

Cena inzerce je v případě formátu A4 stanovena na 4 000 Kč bez DPH. Menší formáty budou oceněny v alikvotní výši a zadavatel bude o ceně dopředu informován.

2015

Bumerang - červenec 2015

Bumerang_CERVENEC_PRO_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,51 MB

Bumerang - duben 2015

Bumerang_DUBEN_25_2015_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,25 MB

Bumerang - prosinec 2015

BUMERANG_PROSINEC_PRO_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,5 MB

2014

Bumerang - září 2014

Bumerang - září 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,52 MB

Bumerang - duben 2014

Bumerang_DUBEN_22-2014_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,74 MB

Bumerang - prosinec 2014

Bumerang_PROSINEC_24_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,5 MB

2013

Bumerang - prosinec 2013

Bumerang_PPROSINEC_21_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,45 MB

Bumerang - září 2013

Bumerang - září 2013l.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,41 MB

Bumerang - květen 2013

Bumerang - květen 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,22 MB

2012

Bumerang - prosinec 2012

Bumerang - prosinec 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,18 MB

Bumerang - září 2012

Bumerang_- září 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,47 MB

Bumerang - červen 2012

Bumerang - červen 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,31 MB

Bumerang - duben 2012

Bumerang duben 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,81 MB

2011

Bumerang - prosinec 2011

Bumerang- prosinec 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,85 MB

Bumerang - srpen 2011

Bumerang - srpen 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

Bumerang Speciál - červen 2011

Bumerang speciál - červen 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,48 MB

Bumerang - duben 2011

Bumerang - duben 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,16 MB

2010

Bumerang - prosinec 2010

Bumerang - prosinec 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

Bumerang - září 2010

Bumerang 09-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,96 MB

Bumerang - květen 2010

Bumerang - květen 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 721,48 kB
Zobrazeno 21-40 ze 65