Velká Polom
Velká Polom

Zpravodaj Bumerang

Zpravodaj Bumerang  je obecním zpravodajem obce Velká Polom. Vychází s nepravidelnou periodicitou a je distribuován zdarma do všech domácností v obci.

Redakční rada: Ing. Kateřina Honajzrová, Ing. Tereza Kašingová
Grafické zpracování a sazba: MgA. Mgr. Ivana Kordasová

Uzávěrka příštího čísla: 28. 2. 2023

Kontakt pro zasílání příspěvků: starosta@velkapolom.cz

Příspěvky od zpravodaje Bumerang

Příspěvek do zpravodaje může zaslat kdokoliv, kdo má zájem podílet se na tvorbě jeho obsahu. Prosíme, abyste své příspěvky posílali nejlépe podepsané alespoň jménem a příjmením autora ve formátu WORD nebo jiném běžně dostupném textovém editoru. Fotografie a grafiky, které chcete k textu připojit, zasílejte jako samostatné soubory ve formátu JPG nebo PDF v nejvyšším možném rozlišení, jinak nebude možné je publikovat.

Příspěvky nejsou nijak honorované, pokud není dopředu domluveno a písemně stvrzeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo zaslané texty krátit, provádět editorské a stylistické zásahy a gramatickou úpravu. Redakční rada rovněž může rozhodnout o nezveřejnění příspěvku či jeho přesunutí do dalšího čísla, pokud to povaha sdělení umožňuje, a to zejména z důvodu sazby a počtu stran periodika.

Inzerce

Inzerce může být umístěna na jakékoliv straně zpravodaje Bumerang, s výjimkou úvodní strany. Objednatel nemůže dopředu určit, jaké umístění preferuje, umístění inzerce bude zvoleno při grafickém zpracování v závislosti na prostorové náročnosti inzerátu.

Prosíme, abyste podklady poslali ve formátu WORD, případně jiném běžně dostuném textovém editoru, grafiku či obrázky pak jako samostatné přílohy ve formátu JPG nebo PDF. V případě, že přikládáte i logo, prosíme, aby mělo rozlišení nejméně 300 dpi, aby bylo tisknutelné bez vad. Podklady zasílejte na starosta@velkapolom.cz.

Cena inzerce je v případě formátu A4 stanovena na 4 000 Kč bez DPH. Menší formáty budou oceněny v alikvotní výši a zadavatel bude o ceně dopředu informován.

2022

Bumerang 12_2022

12_2022_Bumerang 47_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,57 MB

Bumerang 9_2022

9_2022 Bumerang 46_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,74 MB

Bumerang 5_2022

05_2022_Bumerang_45_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,65 MB

2021

Bumerang 12_2021

12_2021 Bumerang 44_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,78 MB

Bumerang_9_2021

Bumerang 43_09_2021_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,02 MB

Bumerang 4_2021

04_2021 Bumerang 42_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,27 MB

2020

Bumerang 12_2020

Bumerang 41_12_2020_pro web_datum vydání 4. 12..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,96 MB

Bumerang 8_2020

Bumerang 40_08_2020_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,35 MB

Bumerang 4_2020

Bumerang 39_04_2020_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,42 MB

2019

Bumerang 12_2019

12_2019 Bumerang 38_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,89 MB

Bumerang 9_2019

Bumerang 37_09_2019_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,34 MB

Bumerang 4_2019

04_2019_Bumerang 36_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,93 MB

2018

Bumerang 5_2018

BUMERANG_KVETEN_2018_CISLO_33.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,06 MB

Bumerang 12_2018

Bumerang_35_12_2018_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,17 MB

Bumerang 9_2018

BUMERANG_ZARI_2018_PRO_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,82 MB

2017

Bumerang 12_2017

BUMERANG_PROSINE_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,88 MB

Bumerang 10_2017

BUMERANG 10_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,6 MB

2016

Bumerang - prosinec 2016

BUMERANG_PRO_WEB_12_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,21 MB

Bumerang - září 2016

BUMERANG_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,3 MB

Bumerang - duben 2016

Bumerang - duben 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,83 MB

2015

Bumerang - červenec 2015

Bumerang_CERVENEC_PRO_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,51 MB

Bumerang - duben 2015

Bumerang_DUBEN_25_2015_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,25 MB

Bumerang - prosinec 2015

BUMERANG_PROSINEC_PRO_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,5 MB

2014

Bumerang - září 2014

Bumerang - září 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,52 MB

Bumerang - duben 2014

Bumerang_DUBEN_22-2014_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,74 MB

Bumerang - prosinec 2014

Bumerang_PROSINEC_24_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,5 MB

2013

Bumerang - prosinec 2013

Bumerang_PPROSINEC_21_WEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,45 MB

Bumerang - září 2013

Bumerang - září 2013l.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,41 MB

Bumerang - květen 2013

Bumerang - květen 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,22 MB

2012

Bumerang - prosinec 2012

Bumerang - prosinec 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,18 MB

Bumerang - září 2012

Bumerang_- září 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,47 MB

Bumerang - červen 2012

Bumerang - červen 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,31 MB

Bumerang - duben 2012

Bumerang duben 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,81 MB

2011

Bumerang - prosinec 2011

Bumerang- prosinec 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,85 MB

Bumerang - srpen 2011

Bumerang - srpen 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

Bumerang Speciál - červen 2011

Bumerang speciál - červen 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,48 MB

Bumerang - duben 2011

Bumerang - duben 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,16 MB

2010

Bumerang - prosinec 2010

Bumerang - prosinec 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

Bumerang - září 2010

Bumerang 09-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,96 MB

Bumerang - květen 2010

Bumerang - květen 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 721,48 kB

2009

Bumerang - prosinec 2009

BUMERANG 7-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 792,12 kB

Bumerang - srpen 2009

Bumerang-srpen2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 798,88 kB

Bumerang Speciál - červen 2009

Bumerang_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

Bumerang - duben 2009

Bumerang - duben 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,75 MB

2008

Bumerang - červen 2008

Bumerang - červen 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,87 MB

Bumerang - září 2008

Bumerang - září 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,52 MB

2007

Bumerang 22/2007

Bumerang 22-07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,11 MB

Bumerang 21/2007

Bumerang 21-07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB

2006

Bumerang 20/2006

Bumerang 20-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,74 MB

Bumerang 19/2006

Bumerang 19-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

Bumerang 18/2006

Bumerang 18-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,99 MB

Bumerang 17/2006

Bumerang 17-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,84 MB

Bumerang 16/2006

Bumerang 16-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB

2005

Bumerang 15/2005

Bumerang 15-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,12 MB

Bumerang 14/2005

1_bumerang14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,87 MB

Bumerang 13/2005

Bumerang 13-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,44 MB

Bumerang 12/2005

Bumerang 12-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB

Bumerang 11/2005

Bumerang 11-05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,47 MB

2004

Bumerang 10/2004

Bumerang 10-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

Bumerang 9/2004

Bumerang 9-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 979,96 kB

Bumerang 8/2004

Bumerang 8-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB

Bumerang 7/2004

Bumerang 7-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

2003

Bumerang 6/2003

Bumerang 6-03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,37 MB

Bumerang 04/2003

Bumerang 4-03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB

Bumerang 03/2003

Bumerang 3-03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,04 MB