Velká Polom
Velká Polom

Zpravodaj Bumerang

Zpravodaj Bumerang  je obecním zpravodajem obce Velká Polom. Vychází s nepravidelnou periodicitou a je distribuován zdarma do všech domácností v obci.

Redakční rada: Ing. Kateřina Honajzrová, Ing. Tereza Kašingová
Grafické zpracování a sazba: MgA. Mgr. Ivana Kordasová

Uzávěrka příštího čísla: 28. 2. 2023

Kontakt pro zasílání příspěvků: starosta@velkapolom.cz

Příspěvky od zpravodaje Bumerang

Příspěvek do zpravodaje může zaslat kdokoliv, kdo má zájem podílet se na tvorbě jeho obsahu. Prosíme, abyste své příspěvky posílali nejlépe podepsané alespoň jménem a příjmením autora ve formátu WORD nebo jiném běžně dostupném textovém editoru. Fotografie a grafiky, které chcete k textu připojit, zasílejte jako samostatné soubory ve formátu JPG nebo PDF v nejvyšším možném rozlišení, jinak nebude možné je publikovat.

Příspěvky nejsou nijak honorované, pokud není dopředu domluveno a písemně stvrzeno jinak. Redakční rada si vyhrazuje právo zaslané texty krátit, provádět editorské a stylistické zásahy a gramatickou úpravu. Redakční rada rovněž může rozhodnout o nezveřejnění příspěvku či jeho přesunutí do dalšího čísla, pokud to povaha sdělení umožňuje, a to zejména z důvodu sazby a počtu stran periodika.

Inzerce

Inzerce může být umístěna na jakékoliv straně zpravodaje Bumerang, s výjimkou úvodní strany. Objednatel nemůže dopředu určit, jaké umístění preferuje, umístění inzerce bude zvoleno při grafickém zpracování v závislosti na prostorové náročnosti inzerátu.

Prosíme, abyste podklady poslali ve formátu WORD, případně jiném běžně dostuném textovém editoru, grafiku či obrázky pak jako samostatné přílohy ve formátu JPG nebo PDF. V případě, že přikládáte i logo, prosíme, aby mělo rozlišení nejméně 300 dpi, aby bylo tisknutelné bez vad. Podklady zasílejte na starosta@velkapolom.cz.

Cena inzerce je v případě formátu A4 stanovena na 4 000 Kč bez DPH. Menší formáty budou oceněny v alikvotní výši a zadavatel bude o ceně dopředu informován.

2004

Bumerang 8/2004

Bumerang 8-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB

Bumerang 7/2004

Bumerang 7-04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

2003

Bumerang 6/2003

Bumerang 6-03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,37 MB

Bumerang 04/2003

Bumerang 4-03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB

Bumerang 03/2003

Bumerang 3-03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,04 MB
Zobrazeno 61-65 ze 65