Velká Polom
Velká Polom

Zastupitelstvo a rada obce

Podle zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ) jsou orgány obce rada a zastupitelstvo. Obec Velká Polom má 15 zastupitelů a 5 radních. Více o jednotlivých orgánech najdete v odkazech níže, rovněž zde zjistíte informace o zřízených výborech a komisích.