Velká Polom
Velká Polom

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

JDH1.    Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Velká Polom (dále jen „jednotka“) plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do požárního poplachového plánu kraje.

  2.    Jednotka může v souladu s § 97 zákona o požární ochraně poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení její akceschopnosti.

Telefon:

  • mobilní: 724 180 358

Kontakty

  • Lukáš Honajzer, Velitel JSDHO