Velká Polom
Velká Polom

Dotace a projekty

V této záložce naleznete bližší informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu obce v rámci dotačních výzev, včetně vzorových dokumentů a podrobných podmínek. Zjistíte zde také podrobnosti o projektech, kterých se obec účastnila a ze kterých čerpala finanční prostředky na svůj rozvoj a obnovu, ale například i o projektu umožňujícím navázání spolupráce s družební obcí.