Velká Polom
Velká Polom

Starší zprávy

objednání PCR test

PCR testování na Covid-19 u indikovaných občanů

Datum: 3. 5. 2021

Od 1.2.2021 dochází ke změně režimu objednávání pacientů na PCR testy k vyšetření Covid-19.
Nově bude systém fungovat tak, že lékař nebo Krajská hygienická stanice zadá žádanku v celostátním systému ÚZIS a pacient, jemuž byla tato žádanka vystavena (pacient nedostane žádanku, pouze informaci od lék

Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj - sběrné boxy

Datum: 12. 3. 2021

Aktuální informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj pro občany, vztahující k umístění sběrných boxů, které jsou určeny pro podání daňových tvrzení a dalších podání finančnímu úřadu bez osobního kontaktu s úředníky naleznete v přiloženém letáku.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Datum: 27. 3. 2020

Občané, kteří jsou zvyklí podávat přiznání v papírové podobě, mohou své přiznání k dani z příjmů fyzických osob vložit do obálky, opatřit poštovní známkou a vhodit do poštovní schránky nebo obálku s přiznáním vložit do některého ze sběrných boxů, umístěných na 14 pracovištích finančního úřadu, a to v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Na územních pracovištích v Karviné, Ostrava II, v Novém Jičíně a v Bruntále jsou sběrné boxy v pracovních dnech přístupné NON STOP. Sběrné boxy nejsou zřízeny na územních pracovištích v Orlové, v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve Fulneku, protože tato pracoviště jsou zcela uzavřena. Viz. příloha

#

Finanční úřad - změny od 16.3.2020

Datum: 17. 3. 2020

.

Výtěžek charitativní akce

Datum: 13. 12. 2019

Pořadatelé Charitativní akce, která proběhla ve dnech 6.-8.12.2019 v sokolovně ve spolupráci s obcí Velká Polom, děkují všem sponzorům, účinkujícím a návštěvníkům akce, kteří společně přišli a přispěli na dobrou věc. Výtěžek z celé akce ve výši 63.650 Kč byl zaslán na oddělení Jednotky intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Praha Ke Karlovu 2. Tímto srdečně děkují pořadatelé i pracovníci kliniky.

Nález SPZ

Datum: 20. 11. 2019

Našla se státní poznávací značka z traktoru nebo přívěsu. Informace na obecním úřadu.

Nález klíče

Datum: 12. 11. 2019

Našel se klíč od auta. Pro informace volejte na obecní úřad.

#

Bezpečnostní desatero Hasičského záchranného sboru

Datum: 17. 10. 2019

.

Nález kola, klíče

Datum: 12. 8. 2019

Našlo se horské kolo. Našel se klíč s přívěsky. Informace na obecním úřadu.

Rodinné pasy

Datum: 20. 6. 2019

Karta výhod pro rodiny dětmi