Velká Polom
Velká Polom

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči

Historie Centra pro rodinu a sociální péči z.s.

Centrum pro rodinu a sociální péči vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v současné době nabízí aktivity i služby v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Prvopočátky činnosti jsou datovány ještě do období před listopadem 1989. V této době několik manželských párů pociťovalo silnou potřebu rozvíjet a upevňovat své manželské a rodinné vztahy na základě křesťanských hodnot a začaly na tomto poli rozvíjet různé aktivity.

Za dvě desetiletí se organizace mnohonásobně rozrostla od ryze dobrovolnických aktivit, bez prostor a prostředků, až do dnešní podoby se zhruba 50 zaměstnanci (díky některým krátkodobým úvazkům je počet pohyblivý) a mnoha desítkami nejrůznějších aktivit, programů a sociálních služeb. Centrum bylo v dubnu roku 1993 registrováno na Ministerstvu vnitra „…jako dobrovolné sdružení osob, skupin a aktivit, které se angažují v oblasti řešení manželské, rodinné a sociální problematiky“ se sídlem v Ostravě. Podle původních stanov je hlavním cílem jeho činnosti: „…morální a duchovní obroda, prohloubení a upevnění manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.“ A dále pak zejména „…podílet se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství, pomáhat manželům k prevenci a k zvládnutí možných krizových stavů v rodině, zajišťovat poradenskou službu zaměřenou na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců, podporovat (a rozvíjet vlastní) sociální programy pro potřebné rodiny i jednotlivce.“ Původními aktivitami jsou prorodinné projekty, které se postupně vyprofilovaly a došlo i k upřesnění ve stanovách, včetně rozšíření o vzdělávání.

Na počátku roku 2002 došlo k rozšíření aktivit o Projekt VÝZVA, v němž postupně vznikly čtyři sociální služby pro rodiny, které pečují o dítě či mladého člověka s těžkým zdravotním postižením. Od té doby nastal prudký rozvoj aktivit, programů a služeb, které se dosud rozrůstají svým počtem i objemem. V dubnu roku 2005 pak pod střechu CPR zakotvily aktivity Klubu ÁMOS, což byla celá řada interaktivních projektů a aktivit (výstavy, dny řemesel, Muzeum na kolečkách apod.), které využívaly školy, rodiny a široká veřejnost nejen z Ostravy, ale i z dalších měst v ČR. O deset let později, od dubna 2015, bylo provozování Klubu Ámos pod tlakem nepříznivé ekonomické situace pozastaveno a ukončeno. Původní aktivity a programy, se kterými organizace začínala, se ve velké míře stále zachovávají a rozvíjejí soustředěné do Střediska RODINA. Je také zajímavé zmínit, že řada aktivit k nám byla přenesena (s menší či větší aktualizací) ze zahraničí, namátkou Manželská setkání – Finsko, Manželské večery – Anglie, Kurz efektivního rodičovství – Kanada, Škola partnerství – Slovinsko apod. Aktivity CPR svou působností v současné době pokrývají široké spektrum rodin a jednotlivců, od malých dětí přes manželské páry až po seniory. Všechny tyto aktivity mají za sebou mnohdy dlouhé  a nelehké období vývoje, ve kterém bylo nutné potýkat se s nejrůznějšími problémy. Stojí za nimi tým lidí, kteří svým nadšením a nasazením dokázali vykonat obrovský kus práce a vytvořit fungující občanské sdružení.

Webové stránky centra - www.prorodiny.cz

Datum vložení: 30. 4. 2019 14:06
Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2019 14:07
Autor: Správce Webu