Velká Polom
Velká Polom

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Velká Polom zde 

Smlouva o odvádění odpadních vod

Kontakty
Andrea Hruzíková, tel. 606 690 457, email: stocne@velkapolom.cz