Velká Polom
Velká Polom

Úsek ekonomicko správní

 • vede účetnictví obce
 • uzavření smlouvy o sběru, svozu a využívání odpadu ze zeleně
 • uzavření smlouvy o napojení kanalizační přípojky na obecní kanalizaci
 • informace o poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce  
 • evidence bytových a nebytových prostor
 • vede centrální evidenci stížností a petic
 • zajišťuje agendu na úseku ztrát a nálezů      
 • kontaktní místo Czech POINT  - výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů
 • poskytnutí informací týkajících se systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • informace ke stočnému                

 

Telefon:

 • pevná linka: 553 770 228

 

Kontakty

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 13. 8. 2020, 5:03:02

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí