Velká Polom
Velká Polom

97/2021 - Smlouva č. 330/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj

Datum sejmutí: 8. 10. 2024 Zodpovídá: Správce Webu