Velká Polom
Velká Polom

65/2022 - Upuštění od vybírání správních poplatků ve vybraných případech od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území ČR v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace

Datum sejmutí: 3. 4. 2023 Zodpovídá: Správce Webu