Velká Polom
Velká Polom

43/2020 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemistní zdroj

Datum sejmutí: 8. 5. 2023 Zodpovídá: Správce Webu