Velká Polom
Velká Polom

36/2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Datum sejmutí: 13. 6. 2022 Zodpovídá: Správce Webu