Velká Polom
Velká Polom

106/2021 - Smlouva č. 329/2021 a Dodatek č. 1 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj

Datum sejmutí: 29. 10. 2024 Zodpovídá: Správce Webu