Velká Polom
Velká Polom

104/2020 Smlouva č. 233/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrajů tepla na pevná paliva za nízkoemisní zdroj

Datum sejmutí: 25. 9. 2023 Zodpovídá: Správce Webu