Velká Polom
Velká Polom

KDE HLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ ČI POŠKOZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

V souvislosti s novým zákonem č. 269/2021 Sb., o  občanských průkazech, který vyšel ve Sbírce zákonů České republiky 19. 7. 2021, nebude již možné u  Obecního úřadu Velká Polom ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí zneužití občanského průkazu, a to s účinností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte  Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.

Závady a nedostatky

Poškození obecního majetku - cyklostezka

odpověď na podnět 1.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 717,1 kB
Vloženo: 19. 3. 2015

Problikávání pouliční lampy - U Jízdárny

odpověď na podnět 2.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 599,85 kB
Vloženo: 23. 3. 2015

Nefunkční veřejné osvětlení 26.3.2015

podnět 3.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 474,6 kB
Vloženo: 27. 3. 2015

Poplatek za systém odpadů (komunální odpad)

podnět 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 349,97 kB
Vloženo: 24. 7. 2015

Nefunkční veřejné osvětlení - 26.10.2015

podnět 5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 353,98 kB
Vloženo: 27. 10. 2015

Nefunkční elektrická lucerna - nový hřbitov

podnět 6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 291,87 kB
Vloženo: 30. 11. 2015

Kamenná zídka oplocení - nový hřbitov

podnět 7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 291,1 kB
Vloženo: 30. 11. 2015

Obsah dokumentu "Ceník prací a služeb na rok 2016"

podnět 8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,77 kB
Vloženo: 8. 2. 2016

Porucha veřejného osvětlení

podnět 9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 310,94 kB
Vloženo: 22. 2. 2016

Porucha veřejného osvětlení - ul. Na Kopci

podnět 10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,77 kB
Vloženo: 1. 3. 2016

Otočená dopravní značka

podnět 11.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,16 kB
Vloženo: 8. 3. 2016

Obnova lávek v lese

podnět 12.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,98 kB
Vloženo: 29. 3. 2016

Nevyhovující lavičky na novém hřbitově

podnět 13.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,17 kB
Vloženo: 31. 8. 2016

Starý hřbitov - biologický odpad

podnět 14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,47 kB
Vloženo: 29. 9. 2016

Rekonstrukce vodovodu HTP - ul. Na Kopci

podnět 15.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,53 kB
Vloženo: 29. 9. 2016

Porucha veřejného osvětlení

podnět 16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,17 kB
Vloženo: 25. 10. 2016

Porucha veřejného osvětlení - ul. Na Rohuli

podnět 17.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,24 kB
Vloženo: 26. 10. 2016

Webové stránky

podnět 18.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,46 kB
Vloženo: 15. 2. 2017

Očištění komunikace Na Kopci

podnět 19.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,79 kB
Vloženo: 29. 5. 2017

Upřesnění zápisu ZO Velká Polom ze dne 20.9.2017

Upřesnění zápisu ZO Velká Polom ze dne 20.9.2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 433,17 kB
Vloženo: 6. 10. 2017