Velká Polom
Velká Polom

KDE HLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ ČI POŠKOZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

V souvislosti s novým zákonem č. 269/2021 Sb., o  občanských průkazech, který vyšel ve Sbírce zákonů České republiky 19. 7. 2021, nebude již možné u  Obecního úřadu Velká Polom ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí zneužití občanského průkazu, a to s účinností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte  Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.

Volby

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční 23. září a 24. září 2022. 

K 1.1.2022 bylo ve Velké Polomi přihlášeno k pobytu 2 109 obyvatel. Podle ust. § 68 zákona o obcích se do zastupitelstva obce Velká Polom bude volit 15 členů. 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022

Kdo je voličem

  • Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
  • Právo volit má také státní občan jiného státu, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
  • Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento občan prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva a dále prokáže přihlášení k trvalému pobytu v obci.

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

a) Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
b) Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
d) Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí
 

Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště.

Potřebný počet podpisů na peticích pro podporu kandidatury volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

počet podpisů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 641,45 kB
Staženo: 17×
Vloženo: 13. 5. 2022

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí - 2022

Rozhodnutí volby sb0044-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,38 kB
Staženo: 11×
Vloženo: 13. 4. 2022

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026

23_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,75 kB
Staženo: 24×
Vloženo: 4. 4. 2022

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Velké Polomi

Volby 2021 PS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,74 kB
Staženo: 35×
Vloženo: 19. 11. 2021