Velká Polom
Velká Polom

KDE HLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ ČI POŠKOZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

V souvislosti s novým zákonem č. 269/2021 Sb., o  občanských průkazech, který vyšel ve Sbírce zákonů České republiky 19. 7. 2021, nebude již možné u  Obecního úřadu Velká Polom ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí zneužití občanského průkazu, a to s účinností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte  Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.

Sociálně-právní ochrana

Přehled zařízení a služeb sociální péče poskytovaných na území města Ostravy, které mohou využívat občané obce Velká Polom

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,8 MB
Vloženo: 12. 5. 2015