Velká Polom
Velká Polom

KDE HLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ ČI POŠKOZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

V souvislosti s novým zákonem č. 269/2021 Sb., o  občanských průkazech, který vyšel ve Sbírce zákonů České republiky 19. 7. 2021, nebude již možné u  Obecního úřadu Velká Polom ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí zneužití občanského průkazu, a to s účinností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte  Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.

Řešení životních situací

Dlouhodobé ošetřování

ošetřovné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 250 kB
Vloženo: 25. 6. 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018

op.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 948,55 kB
Vloženo: 15. 6. 2018

Ochrana zvířat při sklizních a sečích

senosec_letak_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 717,98 kB
Vloženo: 21. 6. 2017

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

mate-evidovanu-adresu-trvaleho-pobytu-na-adrese-sidla-ohlasovny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 255,19 kB
Vloženo: 12. 1. 2016

Vítání občánků

Vítání občánků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 446,28 kB
Vloženo: 16. 4. 2013

Stížnosti, petice a ostatní podání

Stížnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,32 kB
Vloženo: 14. 9. 2012

Pořádání veřejných sbírek

Veřejné sbírky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,61 kB
Vloženo: 14. 9. 2012

Žádost o použití znaku obce

Žádost o povolení užití znaku obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,53 kB
Vloženo: 14. 9. 2012

Příručka pro pozůstalé

Přručka pro pozůstalé.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Vloženo: 4. 5. 2010

Změna schválené územně plánovací dokumentace (územní plán obce)

Žádost o změnu schválené územně plánovací dokumentace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,25 kB
Vloženo: 15. 2. 2016