Velká Polom
Velká Polom

Bio odpad

Bio odpad

.

Co?

biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, např. tráva, listí, plevel, rostlinné zbytky.

Umístění sběrných nádob – stálá stanoviště zřízená vlastníkem nemovitosti nebo obcí.

Odpady BIO větších rozměrů (větve, pařezy, dřeviny) budou odebírány na Obecním dvorku pracovníkem obecního úřadu každé úterý od 15:00 hodin do 18:00 hodin a každou sobotu od 8:00 hodin do 11:00 hodin.

Sběrné nádoby jsou vyváženy každé liché úterý v období od 1.4. do 30.11. kalendářního roku.

Danou službu o sběru, svozu a využívání odpadu ze zeleně, a to v případě, že že není obcí v dané lokalitě zřízen jiný systém odpadů, lze sjednat na Obecním úřadě Velká Polom u paní Nikoly Vočadlové, 1.patro, dveře č. 3 nebo na podatelně u paní Jany Brázdové v 1. patře.

Součástí služby je poskytnutí nádoby na odpad. Nádoby jsou majetkem svozové firmy a na dobu poskytování služby jsou objednateli poskytnuty k plnění odpovídajícím odpadem. Za tyto nádoby objednatel odpovídá a je povinen je chránit před poškozením, zničením, ztrátě či odcizení.

Provedené služby jsou součástí místního poplatku za systém odpadů. 

Datum vložení: 25. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 5. 2021 8:55
Autor: Správce Webu