Velká Polom
Velká Polom

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření 1

Chtěli bychom vám poděkovat za vstřícnost a ochotu při vyplňování dotazníkového šetření spojeného s aktualizací Strategického plánu obce na léta 2020–2025.

Vaše postřehy, názory a návrhy na další rozvoj obce se v rámci aktualizace promítnou do plánovaných aktivit. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 163 obyvatel obce, kteří si nejčastěji rozvoj obce spojují s rozšiřováním a zkvalitňováním služeb. Velká Polom by také podle vás měla v budoucnu mít charakter bezpečné obce, jejímž posláním by mělo být udržování čistého životního prostředí. Dále by měla být kulturně-společenskou obcí se zachováním tradic a silnou podporou setkávání se s obyvateli.

S výsledky šetření se můžete seznámit zde.

Datum vložení: 31. 3. 2020 16:06
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2020 16:16
Autor: Správce Webu