Velká Polom
Velká Polom

Stanovení stočného

Kontakty
tel. 606 690 457 
email: stocne@velkapolom.cz

Pravidla obce Velká Polom pro zavedení stočného

 

NOVÁ smlouva:

V souvislosti se zavedením stočného v obci od 1.1.2016 a v souvislosti s přípravou rekonstrukce kanalizace v obci je možné uzavřít novou Smlouvu o odvádění odpadních vod.  V roce 2010 vlastníci nemovitostí napojených na veřejnou kanalizaci uzavírali s obcí smlouvu, kterou byla legalizována skutečnost napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci ve vlastnictví obce.   Tato smlouva obsahuje i ujednání o výběru stočného a do doby uzavření NOVÉ smlouvy je stále v platnosti. Stočné podle starých smluv bude fakturováno obcí na základě přepočtového koeficientu a počtu trvale žijících osob v nemovitosti (rodinný dům 36 m3/rok/osoba, bytová jednotka  35 m3/rok/osoba ). Bude-li požadovat vlastník nemovitosti výpočet stočného podle odečtu vodoměru, je nutné přinést s sebou fakturu od SMVaK příp. znát číslo odběrného místa (vodoměru) nebo číslo odběratele. Kontaktní osoba pro záležitostí kanalizace a stočného v obci: Andrea Hruzíková, email: stocne@velkapolom.cz, tel. 606 690 457.  

40/2020 - Oznámení o změně ceny stočného od 1.5.2020

40_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 347,18 kB
Vloženo: 4. 5. 2020

139/2019 - Oznámení ceny stočného od 1.1.2020

139_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 345,81 kB
Vloženo: 30. 1. 2020

154/2018 Oznámení změn stočného od 1.1.2019

154_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 538,82 kB
Vloženo: 19. 12. 2018

182/2017 - Oznámení ceny stočného od 1.1.2018

182_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,48 kB
Vloženo: 11. 12. 2017

225/2016 Oznámení ceny stočného od 1.1.2017

225_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 495,92 kB
Vloženo: 20. 12. 2016

Stanovení stočného od 1.1.2016

Vyhlášení stočného.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 340,11 kB
Vloženo: 22. 12. 2015