Velká Polom
Velká Polom

Matrika

Pokyn pro konání sňatečných obřadů po 18.10.2020

Aktuálně: Upozorňujem na vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která s účinností od 1. 9. 2020 stanoví, v jakých případech je nutno na veřejnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest (dále jen „roušky“). S ohledem na výjimky stanovené v těchto opatřeních nebudou muset mít snoubenci ani ostatní osoby přítomné obřadu (svatebčané, oddávající, matrikářka, tlumočník atd.) v průběhu sňatečného obřadu bez ohledu na to, zda se obřad koná ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Roušky nemusí mít ani novomanželé, členové jejich domácnosti a osoby jim blízké při focení ve vnitřních prostorách (focení ve vnějších prostorách je bez roušek pro všechny). Budou-li se ale tyto osoby pohybovat ve vnitřních prostorách, kde vykonávají činnost orgány veřejné moci (typicky v budově obecního/městského úřadu), i mimo dobu obřadu/mimo focení, povinnost nosit roušky v této situaci se na ně již vztahuje.

Za účelem minimalizace zdravotních rizik je doporučováno vnitřní prostory, v nichž se budou sňatečné obřady konat, dobře větrat a pravidelně dezinfikovat. V prostorách pro konání obřadu je vhodné mít k dispozici i dezinfekční prostředky na ruce, které mohou v případě zájmu účastníci obřadu použít. Skutečnost, že výše uvedené osoby mít roušky nemusí, neznamená, že je mít nesmějí. Kdokoli bude chtít mít roušky, mít je samozřejmě může. V případě osob se zvýšeným zdravotním rizikem nošení roušek doporučujeme. Pokud by si snoubenci výslovně přáli, aby oddávající a matrikářka měli v průběhu obřadu roušky (např. kvůli zdravotnímu stavu jednoho/obou z nich), doporučujeme jim vyhovět.

 • správní obvod obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom
 • vyřizování matričních záležitostí (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, listiny pro cizinu)
 • evidence obyvatel (registr obyvatel)
 • změny trvalého pobytu
 • změna jména a příjmení
 • vidimace listin a legalizace podpisů (ověřování)
 • přidělování čísel popisných
 • kontaktní místo Czech POINT  - vydávání výpisů z Rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů, výpis údajů z registru osob  
 • sociální záležitosti občanů     
 • příjem zpráv a zabezpečení hlášení obecního rozhlasu
 • správa pohřebišť      

 

Telefon:

 • pevná linka: 553 770 228

Kontakty

Datum a čas

Dnes je středa, 21. 10. 2020, 3:05:28

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí