Velká Polom
Velká Polom

Matrika

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro konání hromadných akcí ze dne 18.5.2020
 • Pokyn pro konání sňatečných obřadů po 11.5.2020
 •  
 • správní obvod obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom
 • vyřizování matričních záležitostí (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, listiny pro cizinu)
 • evidence obyvatel (registr obyvatel)
 • změny trvalého pobytu
 • změna jména a příjmení
 • vidimace listin a legalizace podpisů (ověřování)
 • přidělování čísel popisných
 • kontaktní místo Czech POINT  - vydávání výpisů z Rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, autorizovaná konverze dokumentů, výpis údajů z registru osob  
 • sociální záležitosti občanů     
 • příjem zpráv a zabezpečení hlášení obecního rozhlasu
 • správa pohřebišť      

 

Telefon:

 • pevná linka: 553 770 228

Kontakty

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 13. 8. 2020, 3:50:40

Odkazy


Moravskoslezký kraj

ropekolampEU

sfžp

            Centrální evidence zvířat a věcí