Velká Polom
Velká Polom

Kanalizace

Práce na výstavbě kanalizace v obci, které bude provádět Společnost KaČOV Velká Polom s vedoucím společníkem COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. budou znovu zahájeny. Více informací se dozvíte po rozkliknutí aktuality.

říjen - listopad

Od 26.10. budou zahájeny práce na ulici Plesenská. Pokračovat budou práce na budování přípojek v ul. Budovatelů, následně Zelená, Na Kopci.

září - říjen

Práce pokračují v ulici Budovatelů, jedna četa se přesunula do lokality ulic Za Humny. Od 24.9. budou probíhat práce v ulici Úzká.

13. srpna 2020:

Práce pokračují v ulici Zelená a ulici Budovatelů. 

8. července 2020:

Ke konci aktuálního týdne se práce přesunou na ulici Na Kopci.

18. června 2020:

Práce na výstavbě kanalizace v obci začnou nejpozději v pátek 19. června, a to v ulici Budovatelů. Dělníci budou pokračovat v ulicích Na Kopci, Zelená a Úzká. Poté naváží v ulicích Na Mýtě, Novosvětská, Na Havírně a Lipová. Další postup bude upřesňován. V týdnu od pondělí 22. června se začne stavět také čistírna odpadních vod.

S opětovným zahájením výstavby souvisí i omezení provozu na autobusovém stanovišti, protože zde bude uskladněn potřebný materiál.

Důležité dokumenty můžete nalézt zde.

Datum vložení: 20. 5. 2020 7:08
Datum poslední aktualizace: 15. 10. 2020 14:11
Autor: Správce Webu