Velká Polom
Velká Polom

Vánoční plotovky aneb jarmark jinak

Vánoční plotovky aneb jarmark jinak 1

Jelikož doba „covidová“ nedovoluje přílišné aktivity, do kterých by se mohli zapojit občané a pravděpodobně neumožní konání tradičních předvánočních akcí, přichází členové SRPŠ naší školy s nápadem, jak přeci jen některé z tradic úplně neztratit, a navíc si vzájemně pomoci.

V menších obcích bývá zvykem určitá forma sdílení, tzv. sharingu, kdy se lidé z vesnice dělí o své nadvýpěstky nebo si jinak pomáhají. SRPŠ přišlo na to, že je možné spojit tradice a moderní technologie, v těžkých dobách si vzájemně pomoci a přiblížit vánoční atmosféru.

Cílem je tedy vytvořit Vánoční online jarmark. Toho se může zúčastnit každý obyvatel obce, a to buď jako kupující nebo prodávající. Občané, kteří ve volném čase něco vyrábějí se tak mohou prezentovat, ukázat svým sousedům co dělají a trochu si i přivydělat. Kupující zase svým nákupem získá krásný ruční výrobek a pomůže prodávajícímu, aby měl něco navíc.

Vše se bude řídit pravidly a doporučeními, aby se předešlo možné nákaze. Vůni svařáku a atmosféru předvánočních setkání to určitě nenahradí, ale je to příležitost poznat zase o něco více své sousedy a možná i vytvořit novou tradici.

SRPŠ založilo facebookovou skupinu zřízenou čistě za účelem pořádání Vánočního online jarmarku. V rámci ní se můžete podívat na nabízené předměty či se zapojit se svými výrobky.

Pravidla a doporučení pro Plotovky

Pravidla:

 • Prodej se uskuteční ve dnech 27. až 29. listopadu.
 • Prodej začne 27. listopadu v 17 hodin a skončí 29. listopadu také v 17 hodin.
 • Plotovky se uskuteční pouze v rámci facebookové skupiny.
 • Prodejce si fotografie a popis svých výrobků vkládá sám.
 • Prodejce po uskutečnění prodeje sám smaže fotografie a popis výrobků ze skupiny.
 • Prodej samotný bude probíhat v komunikaci prodejce a kupujícího.
 • Mohou se zapojit jen obyvatelé obce Velká Polom.
 • Prodejce ani člen domácnosti nesmí být covid pozitivní.
 • Prodejce ani člen domácnosti nesmí mít příznaky covid.
 • Kontakt prodejce a kupujícího bude omezen na minimum.

Doporučení:

 • Upřednostněte on-line platby.
 • Předání výrobku uskutečněte formou pověšení na plot v domluvený čas, aby se co nejvíce zamezilo osobnímu setkání a snížilo se případné riziko.
 • Balíček doma před otevřením desinfikujte.
 • Při výrobě používejte ideálně roušku a rukavice.
Datum vložení: 1. 11. 2020 16:50
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2020 17:14
Autor: Správce Webu